18. juli 2019
Hjem
 Uttalelser om privatlivet
Den Lille PT er forpliktet til å beskytte deres personlige opplysninger og å utvikle teknologi som gir Dem som bruker, den beste og sikreste online opplevelse. Denne fortrolighetserklæring gjelder nettstedet Den Lille PT og opprettholder reglene for datainnsamling og bruk av personlige opplysninger. Som bruker, besøkende eller medlem av Den Lille PT nettstedet, aksepterer du de retningslinjer som beskrevet i denne fortrolighetserklæringen.

Innsamling av personlig informasjon

Den Lille PT samler inn personlig identifiserende informasjon, som din e-mailadresse, navn, hjemme- og arbeidsadresse samt telefonnummere m.m. Den Lille PT innsamler også inn anonym demografisk informasjon, som ikke er unik for Dem som person, dette innkluderer ditt postnummer, alder, kjønn, preferanser, interesser og favoritter.

Informasjon vedrørende din datamaskins hardware (elektronisk innhold men ikke data) og programvare blir automatisk innsamlet av Den Lille PT når De besøker nettstedet. Denne informasjon kan inneholde: din IP-adresse, nettlesertype, domenenavn, besøkstider og adresser på eksterne refererende nettsteder. Denne informasjonen blir brukt av Den Lille PT til drift av denne tjenesten/nettstedet, for å opprettholde kvalitet og for å kunne levere generelle statistikker vedrørende bruk av nettstedet Den Lille PT.

Vær spesielt oppmerksom på at hvis du direkte avslører personlige identifiserende opplysninger eller sensitive data igjennom nettstedet Den Lille PT offentlige kommunikasjonstjenester, kan denne informasjonen bli innsamlet og misbrukt av andre personer. MERK: Den Lille PT leser eller overvåker IKKE din private online kommunikasjon.

Den Lille PT oppfordrer deg til å gjennomlese informasjon vedr. privat informasjon på de eksterne nettstedene du velger å henvise (opprette snarvei til) fra Den Lille PT. Dette anbefaler vi for at du skal forstå hvordan disse andre eksterne nettsteder innsamler og bruker dine personlige opplysninger og data. Den Lille PT er aldri ansvarlig for innhold og behandling av personlige opplysninger på nettsteder utenfor Den Lille PT og Den Lille PTs tilhørende nettsteder.

Bruk av dine personlige opplysninger

Den Lille PT innsamler og bruker dine personlige opplysninger til å ivareta driften av Den Lille PT nettstedet og dermed kunne levere de tjenester du etterspør. Den Lille PT anvender også personlig identifiserende informasjon for å kunne informere Deg om andre produkter og tjenester tilgjengelige via Den Lille PT og dets partnere. Den Lille PT kan også kontakte dem via avstemninger for å kunne foreta målinger vedrørende din mening og personlige holdning til eksisterende og eventuelle nye tjenester som vi måtte tilby.

Under ingen omstendigheter vil Den Lille PT selge, leie ut, lease eller videregi sin kundeliste til tredjepart. Den Lille PT kan, fra tid til annen, kontakte deg på vegne av eksterne forretningsforbindelser omkring særlige tilbud som kan ha din interesse. I dette tilfellet vil dine unike personlige og identifiserbare oplysninger (e-mail, navn, adresse, telefonnummer) IKKE bli gitt videre til tredjepart. Som tilføyelse til dette, kan Den Lille PT dele data med troverdige partnere som vil utføre statistisk analyse, sende deg e-mail eller postbrev, yte kundesupport, eller arrangere utkjøringer. Alle sådanne tredjeparter er forpliktet til ikke å anvende dine personlige opplysninger til annet enn å yte tjenester for Den Lille PT.

Den Lille PT offentliggjør ikke sensitive personlige opplysninger som rase, religion, eller politiske overbevisninger, uten informasjonseierens uttrykkelige samtykke.

Den Lille PT registrerer våre kunders besøk på sider innenfor Den Lille PT for å kunne fastslå hvilke av Den Lille PT tjenester som er mest populære. Denne informasjonen blir brukt til å avlevere særlig tilpasset annonsering til kunder hvis adferd indikerer at de er interessert i et bestemt emne eller område.

Den Lille PT vil utlevere dine personlige opplysninger, uten varsel, hvis det påkreves av myndigheter/lov, eller ved god tro om at en slik utlevering er nødvendig for å kunne:
(a) handle i overensstemmelse med gjeldende lovgivning eller for å kunne etterkomme rettslige krav i forbindelse med driften av Den Lille PT; (b) beskytte og forsvare rettigheter eller eiendom som tilhører Den Lille PT; og, (c) handle under presserende omstendigheter for å beskytte den personlige sikkerhet for brukere på Den Lille PT, eller offentligheten.

Bruk av cookies

Den Lille PT anvender "cookies" for å hjelpe deg med å personliggjøre din online opplevelse. En cookie er en tekstfil som blir plassert på din harddisk via vår webserver. Cookies kan ikke anvendes til å kjøre programmer eller avlevere virus til din datamaskin. Cookies blir på unikt vis tildelt deg, og kan kun leses av webserveren i det domene som utstedte de omtalte cookie'ne til deg.

En av de primære funksjonene til cookies er å spare din tid. Formålet med en cookie er å kunne fortelle webserveren at du er vendt tilbake til et bestemt nettsted. For eksempel, hvis du personliggjør  Den Lille PT nettsider, eller registrerer deg hos Den Lille PTeller bruker tjenester, hjelper en cookie Den Lille PT med å huske informasjon om dine personlige karakteristika eller tilbakevendende besøk. Dette forenkler prosessen med å samle inn dine personlige opplysninger,  som regningsadresse, forsendelsesadresse osv.. Når du vender tilbake til den samme Den Lille PT, kan de opplysninger du tidligere skrev inn bli hentet frem, slik at du lettere kan anvende de Den Lille PT funksjoner du personliggjorde.

Du har mulighet til å akseptere eller avvise bruken av cookies. De fleste nettlesere aksepterer automatisk cookies, men du kan innstille din nettleser til å avvise cookies hvis du ønsker det. Hvis du velger å avvise cookies, kan du bli forhindret i å fullt ut utnytte den interaktive opplevelsen på  Den Lille PT og på andre nettsteder

Sikkerheten omkring oppbevaring av dine personlige opplysninger

Den Lille PT sikrer dine personlige opplysninger fra uautorisert adgang, bruk eller utlevering. Den Lille PT sikrer de personlige og identifiserbare  opplysninger som du forsyner våre servere med. Når personlige opplysninger (som kredittkortnummer) blir overført til andre nettsteder blir kommunikasjonen beskyttet av avansert krypteringsteknologi, som Secure Socket Layer (SLL) protokoll.

Endringer i denne erklæringen

Den Lille PT vil ved behov oppdatere denne erklæringen om personlige opplysninger i henhold til kunders tilbakemeldinger og ønsker. Den Lille PT råder deg til periodisk å gjennomlese denne erklæring for å være informert om hvordan Den Lille PT beskytter din informasjon.

Kontaktinformasjon

Den Lille PT mottar gjerne dine kommentarer vedrørende denne erklæringen om personlige opplysninger. Hvis du mener at Den Lille PT ikke har levd opp til denne erklæringen, kontakt da vennligst Den Lille PT via arntk@softwareconsult.no. Vi vil bestrebe oss på å raskt kunne analysere og rette eventuelle problemer.

  
Opphavsrett (c) 2019 Den Lille PT