18. juli 2019
Hva jeg tilbyrPriser
 Priser

Det er ingen månedsavgift eller innmeldingsavgift, du betaler for de timene du vil ha.

Trening på jobben? Ta kontakt med Den Lille PT.

Skiteknikk kurs ( avtale antall timer og pris )

Prisliste:

 Pris gruppetrening og skitrening:  
10 ganger 1500kr (brukes innen 3 mnd)


Pris Pt time:   
 500 kr
   
Bedriftsavtale:
gjøres etter avtale  

 

 

 

  
Opphavsrett (c) 2019 Den Lille PT